قوانین جدید مسابقات فورمول یک
قوانین جدید مسابقات فورمول یک

قوانین جدید

علاوه بر تقویم فصل ۲۰۱۹،شورای جهانی موتوراسپرت فیا تغییراتی هم در قوانین این رقابت‌ها منظور کرد.  

قوانین جدید که پس از تصویب گروه استراتژی فرمول یک و کمیسیون مسابقات فرمول یک اعمال خواهند شد، به‌شرح زیر است:

 • موقعیت جدید برای آینه عقب و بال عقب جهت کمک به دید عقب راننده

 • موقعیت دوربین‌های روی صفحه نیز تغییر خواهد کرد، تا راننده دید واضح ‌تری نسبت به هیلو (Halo) داشته باشد

 • چراغ عقب خودرو به بال عقب هم اضافه می‌شود

 • اصلاحات جزئی در ساختار هیلو برای کمک به خروج راننده

   

  تغییرات قوانین مسابقات فرمول یک

 • باعبور از خط استارت/پایان، رانندگان تنها پس از پایان مدت‌زمان خودروی ایمنی درپیست، اجازه‌ی سبقت‌گرفتن دارند

 • تیم‌ها موظف به بررسی اولیه‌ی خودروها و تأیید مطابقت با قوانین مسابقات هستند

 • درپایان مسابقه و همراه با پرچم شطرنجی سنتی، پنل دیجیتال مدرن نیز استفاده خواهد شد

 • در سال۲۰۲۰، مدت‌زمان استراحت شب تا صبح تیم‌ها، از ۸ به ۹ ساعت افزایش خواهد یافت